top of page

עלינו

לתת קול למי שעדיין אין לו.

ניצולי לב טהור נוצרה ומנוהלת על ידי קבוצה של אנשים מסורים המתמקדים בהצלה ותמיכה של הקורבנות הנוכחיים וניצולי כת לב טהור, ומטרתה ארבע:

  1. להפסיק את ההתעללות

  2. להעמיד את המתעללים באחריות

  3. לפרק כת מזיקה, ו

  4. עזור למי שצריך עזרה ביציאה.

 

אנחנו עצמנו לא ניצולים אלא מבקשים לייצג ולתמוך בניצולים.

 

רצינו ליצור אתר עם מידע ישר ואמיתי על כת לב טהור לטובת הציבור. אנו שואפים להיות משאב דינמי של מידע על כת לב טהור, לספק כלים המאפשרים גישה נוחה למידע זה, ולסייע לקורבנות הנוכחיים ולניצולים לעבד את עברם כדי להמשיך הלאה וליצור את עתידם.

 

ריכזנו ללא לאות מידע רב ככל שנוכל לצבור כדי לחמש את הציבור הרחב בידע שהוא צריך כדי להכיר בקבוצה הזו ככת. אנו עושים זאת ולא מצפים לשום דבר בתמורה מלבד הסיפוק שבידיעה שביצענו שירות שימושי עבור גברים, נשים וילדים תמימים וחסרי חשד המתמודדים עם התעללות יומיומית.

 

אנו שואפים לעדכן את האתר הזה מדי יום בכל מידע חדש ורלוונטי שיכול לעזור לציבור להישאר מעודכן.

bottom of page